Pages

söndag 3 juli 2016

Mot Stenhammar slott vandrar vi in en ny stamsång

En annan sång som ingick bland de stamsånger som var obligatoriska i skolundervisningen 1943–1969 var Vi gå över daggstänkta berg
  Textförfattaren till sången, Olof Thunman, hade tjänst som informatör åt sönerna till bankdirektör Henning Ericsson i Flen.
  En sommarkväll millennieåret 1900 tillbringade den blott 21-årige Thunman tillsammans med den äldste bankdirektörssonen Edwin Ericsson och stationsskrivaren Hjalmar Hökberg på restaurangen på järnvägshotellet i Flen.
  Där inmundigades en utsökt ursvensk saltsill med löksås tillsammans med färsk nyupptagen potatis. Till detta fanns hårt knäckebröd, smör och ost att tillgå.
  Sällskapet intog också en del dryckjom, som starköl av märket Pripps och iskalla nubbar av både OP Anderssons Aqvavit och Absolut Rent Svenskt Brännvin.
  Det åts, pratades, skämtades, dracks och skålades, och allt eftersom alkoholen bedövade omdömet förhöjdes humöret hos de tre inblandade.
  Thunman berömde Ericsson för hans studieframgångar och direktörssonens lysande framtidsutsikter kom också på tal.
  Stationsskrivare Hökberg kom med inpass om att en statlig anställning i detta sammanhang inte var att förakta. De andra kunde ju bara ta honom som exempel för att inse det.
  Thunman var dock inne på att direktörssonen så fort som möjligt absolut borde skriva in sig vid universitetet i Uppsala och där påbörja fleråriga studier i ekonomiska ämnen, för att på sikt kunna ta över faderns direktörsplats och längre fram kanske avancera ännu längre upp i den svenska bankhierarkin.
  Samtalet om Ericssons framtid böljade fram och tillbaka tills Thunman osökt kom in på den franske filosofen och pedagogen Jean Jaques Rousseaus och sin egen vurm för fotvandringens betydelse för personers mentala och fysiska hälsa.
  Den kraft som fotvandringar i den svenska böljande vackra naturen gav kunde inte nog poängteras, menade han. Han kunde själv vittna om detta sedan han så fort tillfället givits befunnit sig på milslånga vandringar i tallars majestätiska pelarhallar och björkars böljande lövsvallsalar.
  Hökberg höll till fullo med om detta, men betonade också att en tur genom den svenska naturen med Statens Järnvägars moderna tåg också kunde ge en liknande upplevelse, och att en sådan lämpade sig bra som substitut för den som av olika anledningar inte till fots kunde tillrygga längre sträckor.
  Så kom vandringsvisan på tal. Visan som hade kraft och karaktär att förhöja både glädjen och upplevelsen av en längre vandring.
  Thunman reser sig då från sin stol i det han utbrister:
   – Och varför då inte författa en ny!? Det finns ett fåtal klassiska men det kommer aldrig att finnas tillräckligt många för alla de vandringar som vi svenskar framledes kommer att genomföra i vår underbara svenska natur. Låt oss något råda bot på den bristen!
  – Ja! Och var passar det bättre att författa en vandringsvisa om inte där den ska användas, mitt i vår svenska natur, säger den entusiastiske Ericsson, samtidigt som han höjer sin sista sup till en vandringsviseskål.
  Hökberg som nu också tänts av vandringsglöden låter tillsammans med de andra den sista supen rinna ner, innan han fortsätter:
  – Ja, och vad passar bättre än att ackompanjera en vandringsvisa med dragspel. Om tio minuter, sedan jag hämtat mitt i min enkla boning, står jag redo att använda detta till den visa vi tillsammans nu ska författa. Jag tror mig ha en melodi som kommer att passa och som jag fått till låns från Hälsingland. Och den melodin kan lätt anpassas till de raska vandringssteg som en vandringsvisa kräver.
  – Men vart går färden? Thunman blir plötsligt lite betänksam. Om en vandringsvisa ska kunna ges en äkta svensk naturlighet, om man så säger, måste den författas under en naturlig vandring. Och vart, till vilket ställe, går då denna vandring?
  – Jag vet! ropar Ericsson. Vi går till Stenhammars slott. Det ligger på lagom avstånd för att vi under den vandringen åtminstone torde kunna åstadkomma fyra till fem strofer för att avhjälpa den stamsångsbrist som du min informator här påstår dig vilja avhjälpa.
Och så bär det av.
  Under denna vandring till Stenhammars slott den sommardagen för 116 år sedan författar Olof Thunman, med benäget bistånd av dragspelaren Hökberg och adepten Edwin Ericsson den folkkära och av många svenskar mången gång sjungna:
Vi gå över daggstänkta berg.  
  Versionen nedan är en bearbetning från 1943 och återfanns från det året i sångboken Nu ska vi sjunga.
  Och temana i texten känns igen från Röda stugor tåga vi förbi
  Det handlar om ungdom, om att fånga dagen, om omåttligt vacker natur och om det drömda paradiset någonstans i fjärran som de vandrande tillsammans till slut ska nå.

  Vi gå över daggstänkta berg, fallera,
som lånat av smaragderna sin färg, fallera,
//: och sorger ha vi inga, våra glada visor klinga,
när vi gå över daggstänkta berg, fallera.://

  De gamla och kloka må le, fallera,
vi äro ej förståndiga som de, fallera.
//: Men vem skulle sjunga om våren den unga,
om vi vore kloka som de? Fallera.://

  O, mänskor, förglömmer er gråt, fallera,
och kommer och följer oss åt! Fallera.
//: Si, fjärran vi gånga att solskenet fånga.
Ja, kommer och följer oss åt! Fallera.://

  Så gladeligt hand uti hand, fallera,
nu gå vi till fågel Fenix' land, fallera.
//: Till det sagoland, som skiner av kristaller och rubiner.
Nu gå vi till fågel Fenix' land, fallera.://

  Mæ råkes

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar