Pages

söndag 17 december 2017

Alla de tolv jamska texterna som finns i boken/på cd:n Tökka Julhælg

Jamska Lucia 

Ut er e huskut mårt
isen på sjöa
blåsut å brano kåhllt
fennan ta snöa
Då står ei framma dörn
ei som ha vö her för
a Sankta Lucia, a Sankta Lucia

Sjongnes vit hu kom
at oss om måran
Si hur dom lys å brinn
ljusa ti håran
Ljöst vål e når hu kom
fint vål e når hu sjong
a Sankta Lucia, a Sankta Lucia

Står her e litta fauk
mitt 'milla tärnom
skänk oss e kort e stånn
ta himla å stjärnom
lava oss ny n vår
sæn vänn a om å går
a Sankta Lucia, a Sankta Lucia


N Staffan va n huskun dräng

N Staffan va n huskun dräng
huskun dräng, huskun dräng
ga vattne at hästom sin, all fem
sin, all fem, sin, all fem
Stjärnan skin å tinner å blaga
pöjke, mæ e fejen når daga!
naugur daga varje år
e artue jul mæ får

Ein ta hästom e apelgrå
apelgrå, apelgrå
han ri n Staffan sjælv oppå
sjælv oppå, sjælv oppå
Stjärnan skin å tinner å blaga
pöjke, mæ e fejen når daga!
naugur daga varje år
e artue jul mæ får

Nu brinn ven ti spissa vår
spissa vår, spissa vår
gröten å skinka vål e då
vål e då, vål e då
Stjärnan skin å tinner å blaga
pöjke, mæ e fejen når daga!
naugur daga varje år
e artue jul mæ får

Igen arbei, inge sllit
inge shlit, inge shlit
släktingan, dom ha komme hit
komme hit, komme hit
Stjärnan skin å tinner å blaga
pöjke, mæ e fejen når daga!
naugur daga varje år
e artue jul mæ får
 

Hej, tomtegåbba

Hej, tomtegåbba, slå ti glasa
å dæ må tro mæ vål fejen
Hej, tomtegåbba, slå ti glasa
å dæ må tro mæ vål fejen
E litta ti så lev mæ hen
mæ kör in höye å kapa ven
Hej, tomtegåbba, slå ti glasa
å dæ må tro mæ vål fejen

Hej, tomtegåbba, slå ti glasa
å dæ må tro mæ vål fejen
Hej, tomtegåbba, slå ti glasa
å dæ må tro mæ vål fejen
E litta ti så lev mæ hen
de e int så noga hur bra mæ tjen
Hej, tomtegåbba, slå ti glasa
å dæ må tro mæ vål fejen

Hej, tomtegåbban, slå ti glasa
å dæ må tro mæ vål fejen
Hej, tomtegåbban, slå ti glasa
å dæ må tro mæ vål fejen
E litta ti så lev mæ hen
precis som fauglan högt oppi tren
Hej, tomtegåbba, slå ti glasa
å dæ må tro mæ vål fejen


Tomtan om julnætten 

Mitt i nætten, tyst å lytt å kålsvårt
tyst å kålsvårt…
längsæn slakne ljusa, de e kålmårt
de e kålmårt…
tipp, tapp, tipp, tapp, tippe tippe tipp tapp,
tipp, tipp, tapp…

Si då kryp dom fram inpyne stolom
pyne stolom…
klätter opp å tripp omkring på bolom
kring på bolom…
tipp, tapp, tipp, tapp, tippe tippe tipp tapp,
tipp, tipp, tapp…

Der står silla, lutfisken å gröten
fisken, gröten…
folkje lämne når dom vårte tröten
vårte tröten…
tipp, tapp, tipp, tapp, tippe tippe tipp tapp,
tipp, tipp, tapp…

Nu får tomtan smör ti se å æta
smör å æta…
stutan, skinka, gjæra se n bæta
gjær n bæta…
tipp, tapp, tipp, tapp, tippe tippe tipp tapp,
tipp, tipp, tapp…

Sæn så leka dom å dæns kring grana
dæns kring grana…
skratt å knicker, pjoller på som barna
på som barna…
tipp, tapp, tipp, tapp, tippe tippe tipp tapp,
tipp, tipp, tapp…

Framåt måra, vål e litte ljösar
litte ljösar…
då gett tomtan gym se heri fjösan
heri fjösan…
tipp, tapp, tipp, tapp, tippe tippe tipp tapp,
tipp, tipp, tapp…

Folkje vaken, man får aldrig vætta
aldrig vætta…
håkken som ha ete mitt i nætten
mitt i nætten…
tipp, tapp, tipp, tapp, tippe tippe tipp tapp,
tipp, tipp, tapp…


Tomten

Midvinternætta mårsk å kåll,
stjärnan glitter å blaga
folkje söv på olik håll,
räven smyg borta haga
Månen lys, ha ahllten lyst,
snön ti treom, vit å tyst
vit som ströken lakan,
tomten e opp å vaka

Står mæ fjösan, stutt å grå
grå, å vit e fennan
står å unner: ”Hårre går e då
når de e shlut på e hennan?”
kik på trea der dom står
som en mur kring heile gåln
månen lys å blaga
”Int tar e shlut borta haga?”

Stryk mæ hann göning skägge sett
klöy se pyne luven
”De e för svårst at huvvan mett
å je vål bære gruven,
de löns int fånder meir på dæ
ingen veit hårr e kan væ.”
Sæn går n å känn på döran
bå' småaran å störan

Går rånt husa, gjær e vårv
kik hur hu ha'ne, geita
kynna står å glåm å dröm
dröm om sommarbeita
mæra ha en æn n dröm
tongt e arbei vill a glöm
skaklan, tauman, sælan
snön som driv ti fælan

Smyg se tyst å lytt itat
der folkje ligg å söv
dom som ställ ut huskur fat
mæ mjalk å go n gröt
tripp på teom för å si
ongan, der dom ligg, all tri
te si dom snus å sava
e artut vill je lava

Vänn tebaker oppå hjelln
lägg se, tänk å glåm
Finns e någa ursprungskäll,
vor kom dom all ifrån?
Dom föss, vål vaxa sen, å döy
bære kom bort, uttan stöj.
Veit vor dom ha före?
Löns e grin å söre?

Borta haga er e mårt
trea sir ut frösen
himlen stjärntjätt, kåll å svårt
tomten står mæ fjösan
står å ly ett nästa år                                  
tykk se hör hur tia gå
tykk se hör hu spæla
å sno rånt heile værla

Midvinternætta mårsk å kåll,
stjärnan glitter å blaga
folkje söv på olik håll,
räven smyg borta haga
Månen lys, ha ahllten lyst,
snön ti treom, vit å tyst
vit som ströken lakan,
tomten e opp å vaka


Nu er e jul

Nu er e jul, får int væ sur
jula ha komme, då ske man væ gla
kvinnfolkje flöy, baka å stöj, baka å stöj…
ongan spring å gym se pyne grana,
ongan spring å gym se pyne grana,
tralalalalla, lalalalalla, lalalalallalalala…

Ta de n sväng! Sitt int å häng!
Nu ske mæ dæns kring grana allihop!
Hej, vå de går! Fejen mæ vål! Fejen mæ vål…
håll i stårsa så du int vål uttan
håll i stårsa så du int vål uttan
tralalalalla, lalalalalla, lalalalallalalala…

Når mæ e nöjd, tröten å söyd
då kom n tomt å ger oss når paket
om mæ ha tur, släpp mæ vål sur, släpp mæ vål sur…
ti paketom finns de mæ ha önske
ti paketom finns de mæ ha önske
tralalalalla, lalalalalla, lalalalallalalala…


Mæ e musikantan

Mæ e musikantan som kom frå Storåbrænn
mæ e musikantan som kom frå Storåbrænn
mæ kan spæla fiolioliolej
mæ kan spæla basfiol å flöjt
dæns, de kan mæ, bomfadiralla, bomfadiralla, bomfadiralla
dæns, de kan mæ, bomfadiralla, bomfadirallan, lej

Mæ e tömmerköraran som kom frå Fagerland
mæ e tömmerköraran som kom frå Fagerland
mæ kan less på, höger læsss, de ha dæ’nt sitt
mæ kan less ta, læsse, de vål tomt
kör, de kan mæ, bomfadiralla, bomfadiralla, bomfadiralla
kör, de kan mæ, bomfadiralla, bomfadirallan, lej

Mæ e höyannrakstran som kom frå Ström å Strand
mæ e höyannrakstran som kom frå Ström å Strand
mæ kan raka rånt, der räfsa int kan kör
mæ kan raka ifrå, der hässjan står
kämm, de kan mæ, bomfadiralla, bomfadiralla, bomfadiralla
kämm, de kan mæ, bomfadiralla, bomfadirallan, lej

Mæ e huskur kæra som kom frå Svenstavik
mæ e huskur kæra som kom frå Svenstavik
mæ kan skrävul, gå å spänn oss, tyck oss væ
mæ kan prata för, å prata ti
skryt, de kan mæ, bomfadiralla, bomfadiralla, bomfadiralla
skryt, de kan mæ, bomfadiralla, bomfadirallan, lej

Mæ e huskur kvinnfolkj som kom från Östersund
mæ e huskur kvinnfolkj som kom från Östersund
mæ kan kle oss, fint, å jussom konverser
mæ kan fli oss å vål brano fin
flin, de kan mæ, bomfadiralla, bomfadiralla, bomfadiralla
flin, de kan mæ, bomfadiralla, bomfadirallan, lej


Räven kut utöve isen

Räven kut utöve isen
räven kut utöve isen
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis nu at stårsom
stårsan fli se å gjær se fin
går å knikker, fånder å flin
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis nu at stårsom

Räven kut utöve isen
räven kut utöve isen
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis nu at pöjkom
pöjkan spänn se, vål huskut brei
om inger sir e, då då vål dom lei
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis nu at pöjkom

Räven kut utöve isen
räven kut utöve isen
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis nu at værom
væran veit ahllt, å tyck se væ
”Sesånen er e, säg bære dæ!”
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis nu at værom

Räven kut utöve isen
räven kut utöve isen
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis nu at sämrom
sämran veit ittnå å går beit
dom e för mager, dom e för feit
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis nu at sämrom

Räven kut utöve isen
räven kut utöve isen
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis nu som schagul
ahllt e leisamt å inge kul
vill bære grin ända fram te jul
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis nu som schagul

Räven kut utöve isen
räven kut utöve isen
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis som e fejen
rolig, artu å ahllten nöjd
aldrig dompen, hell tvær å söyd
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis som e fejen


Sån gjær mæ når mæ ha ittnå å gjæra
               
Sån gjær mæ når mæ ha ittnå å gjæra
ittnå å gjæra, ittnå å gjæra
sån gjær mæ når mæ ha ittnå å gjæra
tila n måndamåra
sån gjær mæ når mæ ske lägg opp n selfie
lägg opp n selfie, lägg opp n selfie                                
sån gjær mæ, når mæ ske lägg opp n selfie
tila n måndamåra

Sån gjær mæ når mæ ha ittnå å gjæra
ittnå å gjæra, ittnå å gjæra
sån gjær mæ når mæ ha ittnå å gjæra
tila n tisdadamåra
sån gjær mæ når mæ ske skick iväg e snapshot,
skick iväg e snapshot, skick iväg e snapshot
sån gjær mæ når mæ ske skick iväg e snapshot
tila n tisdamåra

Sån gjær mæ når mæ ha ittnå å gjæra
ittnå å gjæra, ittnå å gjæra
sån gjær mæ når mæ ha ittnå å gjæra
tila n onsdadamåra
sån gjær mæ når mæ ske prata ti mobilom
prata ti mobilom, prata ti mobilom
sån gjær mæ når mæ ske prata ti mobilom
tila n onsdamåra

Sån gjær mæ når mæ ha ittnå å gjæra
ittnå å gjæra, ittnå å gjæra
sån gjær mæ når mæ ha ittnå å gjæra
tila n torsdamåra
sån gjær mæ når mæ ske glåm på nån match
glåm på fotbollsmatchan, glåm på nån match
sån gjær mæ når mæ ske glåm på nån match
tila n torsdamåra

Sån gjær mæ når mæ ha ittnå å gjæra
ittnå å gjæra, ittnå å gjæra
sån gjær mæ når mæ ha ittnå å gjæra
tila n fredamåra
sån gjær mæ når mæ ske skratt at når klipp
skratt at når klipp, skratt at når klipp
sån gjær mæ når mæ ske skratt at når klipp
tila n fredamåra

Sån gjær mæ når mæ ha ittnå å gjæra
ittnå å gjæra, ittnå å gjæra
sån gjær mæ når mæ ha ittnå å gjæra
sent n lördamåra
sån gjær mæ når mæ ske fale nån serie
fale nån serie, fale nån serie
sån gjær mæ når mæ ske fale nån serie
sent n lördamåra

Sån gjær mæ når mæ ske hitt på å æta
hitt på å æta, hitt på å æta
Sån gjær mæ når mæ ske hitt på å æta
sent n söndaaafta
då vål e skrovmål på Donken hell Max
på Donken hell Max, på Donken hell Max
Sån gjær mæ når mæ ske hitt på å æta
sent n söndaafta


Kråka, hu at prästa

Kråka, hu at prästa, hu skull ut å færa
ingen hadd som kunn kör a
Kråka, hu at prästa, hu skull ut å færa
ingen hadd som kunn kör a
iblænt slong a dit
iblant slong a hit
iblaænt slong a ned’i dike

Katta, hu at prästa, hu skull ut å jaga
råttan fanns e fala gott om
Katta, hu at prästa, hu skull ut å jaga
råttan fanns e fala gott om
snaært fånge’na ei
sæn vårte’na lei
å somne hen inpyne bolan

Gjeita, hu at prästa, hu skull gjæra osten
ingen hadd som kunn yst n
Gjeita, hu at prästa, hu skull gjæra osten
ingen hadd som kunn yst n
hu fråge n Bo
å fleir, må dæ tro
man ingen fanns e som kunn yst n

Kua, hu at prästa, ville nån skull mjælk a
ingen var e som hadd stånnan
Kua, hu at prästa, ville nån skull mjælk a
ingen var e som hadd stånnan
hu fråge n Sven
hu fråge a Gun
man ingen ta dom tvo hadd stånnan

Mæra, hu at prästa, hu skull kör hem höye
ingen hadd som kunn hjælp n
Mæra , hu at prästa, hu skull kör hem höye
ingen hadd som kunn hjælp n
hu kördd åtafram
hu kördd åtabak
å sæn sto a der å tjure


Himlen i nætt

Himlen i nætt, förunnela klar
å e stjärn, stör än all
skin på pöjkjen som ligg heri stalln
ligg nedi hælma så int han vål kall
n Kristus te jola ha komme
oss er e tänkt han ske fräls

Himlen i nætt, förunnela stor
änglan flyg, jola rånt
kräka å getaran hör hur dom sjong
hör om pöjkjen, n hehllt æn n kong
n Kristus te jola ha komme
oss er e tänkt han ske fräls

Himlen i nætt, förunnela fin
å snært kom n ny n dag
i måra begynn e hehllt ænae ti
då er e möjla för oss å vål fri
n Kristus te jola ha komme
oss er e tänkt han ske fräls


Lett klockan ring…

Lett klockan ring, når kjårdda knäpp ti knutom
mot himla svårt, mot fennom vit ta snö
gammåre ha bestämt se för å dö…
Hör ringinga, de skväll ti fönsterrutom!

Ring værmen in, å ut ring frösenjola
när nyåre nu knappt e ein minut
ring ut all lögnan så dom får e shlut
Ring in de som e sant – å ring in sola!

Ring tonkan ut som tyng oss meir än grava
och trösta in at dom som otröyn ligg
ring koppen full ta gull at dom som tigg
å hjærte værmt så folk håll de dom lava

Lett klockan ring så båtan fæles seker
ring krafta in at dom som brukk gå beit
ring tvivle bort at dom som går å leit
ring de som e för högt, att de vål leger

Ring hoppe in för dom som sitt der ampen
att maten ske ta shlut å int ske räck
lätt klockan ring för dom som ittnå feck
så mårskre shlut å lys ti hopplauslampen

Lett klockan ring så vapna bære tysten
ring helht, der dom ha vö som vill förstör
ring vattne dit der jola e för tör
ring artusångan in, så ske mæ lyssen

Lett klockan ring så mæ bell öppen nævan
å ge ta de mæ ha i överflö
at dom som int ens ha e bit ’a brö
så de vål litte lättar hen å læva

Lett klockan ring… nu er e nog ta stöjan
n lugn n dag de e vå mæ behöv
ring mardrömslaus e nætt at dom som söv
som om dom låg der fint å mjukt ti höyan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar