Pages

fredag 23 december 2016

Tomtarnas julnatt... på jamska

Tomtan om julnætten (jamsk text: Lars Persa)

Mitt i nætten, tyst å lytt å kålsvårt
tyst å kålsvårt ...
längsæn slakne ljusa, de e kålmårt
de e kålmårt …
tipp, tapp, tipp, tapp, tippe tippe tipp tapp,
tipp, tipp, tapp …

Si då kryp dom fram inpyne stolom
pyne stolom...
klätter opp å tripp omkring på bolom
kring på bolom ...
tipp, tapp, tipp, tapp, tippe tippe tipp tapp,
tipp, tipp, tapp ...

Der står silla, lutfisken å gröten
fisken, gröten ...
folkje lämne når dom vårte tröten
vårte tröten ...
tipp, tapp, tipp, tapp, tippe tippe tipp tapp,
tipp, tipp, tapp ...

Nu får tomtan smör ti se å æta
smör å æta ...
stutan, skinka, gjæra se n bæta
gjær n bæta ...
tipp, tapp, tipp, tapp, tippe tippe tipp tapp,
tipp, tipp, tapp ...

Sæn så leka dom å dæns kring grana
dæns kring grana ...
skratt å knicker, pjoller på som barna
på som barna ...
tipp, tapp, tipp, tapp, tippe tippe tipp tapp,
tipp, tipp, tapp ...

Framåt måra, vål e litte ljösar
litte ljösar ...
då gett tomtan gym se heri fjösan
heri fjösan ...
tipp, tapp, tipp, tapp, tippe tippe tipp tapp,
tipp, tipp, tapp ...

Folkje vaken, man får aldrig vætta
aldrig vætta ...
håkken som ha ete mitt i nætten
mitt i nætten ...
tipp, tapp, tipp, tapp, tippe tippe tipp tapp,
tipp, tipp, tapp ...

Originaltext: Alfred Smedberg

Originalmusik: Vilhelm Sefve

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar