Pages

onsdag 28 december 2016

Räven raskar – på jamska – utökad version

Räven kut utöve isen (jamska text: Lars Persa)

Räven kut utöve isen
räven kut utöve isen
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis nu at stårsom
stårsan fli se å gjær se fin
går å knikker, e fejen, flin
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis nu at stårsom

Räven kut utöve isen
räven kut utöve isen
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis nu at pöjkom
pöjkan spänn se, vål huskut brei
om inger sir dom, då vål dom lei
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis nu at pöjkom

Räven kut utöve isen
räven kut utöve isen
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis nu at værom
væran veit ahllt, å tyck se væ
”Sesånen er e, säg bære dæ!”
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis nu at værom

Räven kut utöve isen
räven kut utöve isen
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis nu at sämrom
sämran veit ittnå å går beit
dom e för mager, dom e för feit
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis nu at sämrom

Räven kut utöve isen
räven kut utöve isen
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis nu som schagul
ahllt e leisamt å inge kul
vill bære grin ända fram te jul
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis nu som schagul

Räven kut utöve isen
räven kut utöve isen
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis som e fejen
rolig, artu å ahllten nöjd
aldrig dompen, hell tvær å söyd
så får mæ lav, så får mæ lav
te sjong e vis som e fejen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar