Pages

onsdag 14 december 2016

Raska fötter.... på jamska


E litta julvis (jamsk text: Lars persa)

Fåttran fjårdd, då låt e töpp, töpp, töpp
A mamma flöy mæ saxen, klöpp, klöpp, klöpp
mång presenta, stor å fin
döra stängs för augom din
ändå e du fejen

N pappa gjær som mæ e van, van, van
hågg e huskut fin e gran, gran, gran
sätt ti ljusa, lett dom skin
glittre, kulan, rö å fin
oppi toppa, stjärna

Snart så ha mæ klädd a klart, klart, klart
ongan stöy på, tökken fart, fart, fart
Vem er e som kom å knack?
Glöm int bort att dæ ske tack
når dæ ha fått klappan!

Säckjen tom å han ha gått, gått, gått
si vå myckju mæ ha fått, fått, fått
stor e dock, de feck a Gun
n lillebror n litten hunn
a Stina feck n gunghäst

Snart ha jula tege slut, slut, slut
då ske grana dænses ut, ut, ut
man om bære knappt e år
kom no tomten så mæ får
fleir paket å öppen

RASKA FÖTTER SPRINGER TIPP, TIPP, TIPP
Musik: Emmy Köhler
Text: Sigrid Sköldberg-Pettersson
(c) AB Nordiska Musikförlaget, Stockholm
Tryckt med tillstånd av Ehrlingförlagen AB i Stockholm

1 kommentar: