Pages

onsdag 3 januari 2018

Vem sa rätt, vem sa fel – levande repliker…


Ibland förhäver man sig kanske. Tror se væ! Vål litte för kærut.
  Som när jag gjorde och spelade in cd:n Persa. På den la jag in två låtar med varianter av det jamska språket, en offerdalsk och en sydjamsk, en låt av varje.
Den offerdalska hette Mär, flär å vær i Änarsvän, och den sydjamska Blåumåulebåutent.
  Sedan bar det av in i studion och…
  Inte vet jag hur det gick, men jag kan tänka mig att de som verkligen behärskar dessa varianter av jamskan nog rynkande lite på näsan och tänkte: Nä, nu tog han väl i lite för mycke, n Lars Persa. Så säger vi inte, det stämmer inte riktigt.
  Okej, då.
  Men en anledning till att jag tog med de här låtarna var att jag aldrig i hela mitt liv hade hört en låt på vare sig klingande eller, som min, haltande offerdalska. Därför tyckte jag att det var dags.
  Vad gäller den sydjamska varianten hade jag en ide om att cd:n skulle innehålla de tre huvudvarianterna av jamskan. Jag såg det lite som upplysning för utomlänsfolk.
  Så att de skulle förstå att det inte bara finns en variant av jamska, utan flera. Sydjamskan finns det ju, genom Kalle Berglunds musikaliska klössjömaulspoesi, utmärkta exempel på från 80-talet, men jag tänkte att jag ändå kunde ha med en låt som sträckte sig ned mot de Sydjämtland. De flesta av Berglunds alster finns ju heller inte tillgängliga digitalt, den enda låt jag hittat är Bröllopet i Nälden.
  Fel eller rätt? Här har ni de bägge texterna och länkarna till låtarna på Spotyfi.
  Egentligen finns det otaliga varianter av jamska om man ser till de varianter som finns i olika byar. Det pratas alltid lite olika.
  I sista versen i min jamska ABC-bok från 2000 har jag försökt illustrera detta i dikten Öya som går så här:

Öya
Hu ligg der mitt uti vattnan
der hammerdalingan dupp ne fattran
heri vattnan der söme auran
klössjöbon fång dom om måuran
om dom inte e för bekväm
å som offerdalingan – stan häm

Mæ råkes

Länk till låten Mär, flär å vær i Änarsvän på Spotyfi, markera, kopiera och klistra in i sökfältet
https://open.spotify.com/track/0vywV6Nc4HC3MO0Hveruzl

Mär, flär å vær i Änarsvän

N däl dom e rent åtabak
n däl e oppsträckt sterv å rak
n däl e mär än huskut brä å fät
sæn finns e dom som e skærsp som e gät
n där e kærut, tyck se væ
n där vät int vår dom vill væ
n däl e asu å n där e snäll
sæn finns e dom som söv når de vål kvälln

Man, je säg när, je vill ha mär
je vill ha flär hell naugu vær
då tar je gänvän häm, häm te Änarsvän

Iblann, då går e rent på tok
iblann, då får man mär n nog
å mång gång vät man inte vå man gjær
iblann då vål man grinu, sur å tvär
iblann då e man lä å tör
vät inte vå man ske ampes för
iblann e mäsen mär än shlock å tom
å iblann då sikt man, ändå vål e bom

Man, je säg när, je vill ha mär… o s v

Å än, å än, å än e tri
å flär de vål e ske dæ si
för mänischa, hu vill ha mär å mär
å ittnå vål e kvær hur än hu gjær
å än, å än, å än, å än
n häst han ha fell så mång bän
å hadd n flär då vårte’ne problem
når man skull kör bort stän hell kör häm ven

Man, je säg när, je vill ha mär… o s v

Länk till låten Blåumåulebåuten på Spotyfi, , markera, kopiera och klistra in i sökfältet https://open.spotify.com/track/6Ur67BXfoj64Gn7JmMr2lC

Blåumåulebåuten

Sola hu va gaal å himlen huskut blåu
de va’nt så myckju som je då måste förståu
å rätt som de va så dauk e opp n båut
å de kunn je int gjæra nå åut

De va en blåumåule’n’båut...
de va en blåumåule’n’båut...
de va en blåumåule’n’båut...
ja, båuten, han va måule blåu…

De va tvo som satt å fiske å ein som rodde
je visst int vorst dom va ifrån hell horst dom bodde
je visst inte hella hur de heile då skulle gåu
de va ittnå som je fondere påu

De va en blåumåule’n’båut... o s v

En ta dom som fiske satt å sjöng påu nå’r låuter
de lät som han sjöng för n fisk der i båuten
men om fisken ville lyssen hell ens höre påu
de va ittnå som je kunne förståu

De va en blåumåule’n’båut... o s v

Rätt som de va hoppe en fisken ut u båuten
å horst han dåu tog vägen de va ingen gåute
å att han så gjortte kunne roddarn förståu
han sa: ”Han ville fell int alls höre påu”

De va en blåumåule’n’båut... o s v

Sola hu va gaal å himlen huskut blåu
de va’nt så myckju som je då måste förståu
å ut på sjön komme’ne n blåumåulen båut
å de kunn je int gjæra nå åut

De va en blåumåule’n’båut... o s v

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar