Pages

söndag 29 oktober 2017

Jag hoppas att dina första chefer lärde dig hur en bra chef borde vara

Så står du där, nä, så ligger du där, inför dina första chefer i livet.
  Deras chefskap över dig kommer sig inte av att du sökt jobb hos dem utan av att de bestämt sig för att skaffa sig en underordnad eller, som det händer ibland, bara råkat skaffa sig en.
  En del kanske inte alls vill vara din chef utan drar redan efter två veckor, medan andra försöker vara din chef i hela sitt och ditt liv. De flesta försöker nog att hålla ut eller begränsa sig till 14/15 år. Och detta dygnet runt, helg som vardag, sommar som vinter. Det blir många timmar av chefskap som de utsätter dig för, som du får pröva på.
  Man brukar numera säga att det krävs tiotusen timmar för att bli bra på något, gitarrspel, höjdhoppning eller något annat. Men nu ska du få lära dig, och nu räknar jag med att deras chefskap varar tills du fyller femton, vad en chef är och kan vara under 131.400 timmar.
  Även om du skulle jobba på samma arbetsplats och ha samma chef i 40 år skulle du bara komma upp i ca 75.000 timmar, och då har du samtidigt möjlighet att vara din egen chef under nästan fyra gånger så många timmar, alltså ca 275.000 timmar. De chefer du får genom anställningar kommer dessutom bara att chefa över det som har med dina arbetsuppgifter att göra.
  De två chefer som du nu förundrad ligger och tittar upp på, och som säker ler mot dig, kommer att bestämma över allt som du gör under dygnets alla timmar: hur, vad och hur mycket du äter, hur du klär dig, hur du sköter din hygien, när du lägger dig, när du kliver upp, hur mycket du borstar tänderna, hur mycket du rör på dig, om och hur mycket du läser läxorna...
  De kommer också att lära dig hur du ska umgås med de människor du möter: om du ska vara misstänksam eller generös mot främlingar, om du ska vara lugn eller orolig inför en resa, om våld är ett bra sätt att läsa konflikter på, om du ska vara rädd om dina vänner. Hela din attityd till livet kommer att påverkas av vad och hur de gör mot dig. Dygnet runt.
  Det du själv har att komma med är något medfött som man kanske skulle kunna kalla för ursprunglig, medfödd karaktär, men vilket utrymme den får under deras ledning är höljt i dunkel.
  Vissa barnchefer tillåter barnens medfödda karaktär att bre ut sin medan andra försöker utplåna den. De flesta lägger sig förhoppningsvis någonstans mitt emellan dessa ytterligheter.
  Vad som dessa, dina första chefer, framför allt kommer att lära dig är alltså hur en chef är och kan vara, och detta kommer för all framtid prägla dina möten med och dina uppfattningar om de chefer du får och alla andra personer du i framtiden på något sätt måste eller bör underordna dig: lärare, idrottsledare, skolvaktmästare, läkare, ordföranden i de föreningar du går med i, personer du blir kär i, vänner...


Mæ råkes

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar