Pages

måndag 5 september 2016

En Bellmanorgiastisk lunk för den som tyckje att grava e för djup (Bellmans sång n:o 21)

Den nästa av mina jamska Bellmantolkningar jag tänker presentera är Så hæl mæ på vars text bygger på Fredmans sång n:o 21 som inleds med den välbekanta raden: Så lunka vi så småningom…
  Det är en sång om att överge gnället över livets orättvisor och förgänglighet och istället hänge sig åt det existerande nuet och dricka ett glas till. Varför sörja och oroa sig när livet ändå obevekligen kommer att ta slut. Seizs the day, fånga dagen, och krama ur den all must som den kan ge dig. Vad mer finns att göra. Jo, ta en sup förstås, menar Bellman.
  I 1700-talets värld, där livet kantades av ständigt grasserande sjukdomar, ofta förekommande barnsängsdöd, många barn som dog en för tidig död och dödsfall p g a enkla infektioner, simpla åkommor och enkla olycksfallsskador är det förståeligt att många tänkte så. Döden gick ständigt med sin lie i gränder och prång och sökte nya offer till sina gravar.
  Och på något sätt blev livet en fullständig motsägelse. Berusa dig, bedöva dig med alkohol, så att du knappt upplever tillvaron, så slipper du tänka på den ständigt närvarande döden. En omöjlig ekvation kan synas. Men en gör så gott en kan. Hellre dö omåttligt bakrusig efter en vild orgiastisk kväll än nykter efter en orolig natts sömn.
  Hela sången är en hyllning av detta förhållningssätt, som sammanfattas i den något galghumoristiska refrängen:

”Tycker du at grafven är för djup,
Nå välan så tag dig då en sup,
Tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
Så dör du nöjdare.”

  Bellman vrider och vänder i varje strof på perspektivet, hånar sparsamheten, bespottar fegheten, skrattar åt strävsamheten, hånler åt snålheten och fördömer alla profana såväl som religiösa försök att komma undan den sanning som refrängen rymmer. Så ta då en sup(!) och tro inte att du kommer undan, blir hans kontenta.
  Min tolkning följer i stort sett originalet. Det enda som avslöjar att min version är skriven i en någorlunda modern kontext är min versions reggaerytm och slutraderna i andra strofen:

snært sväng e in n svårt n bil
å du gett fale mæ”

  Varken svarta likbilar eller reggae var för handen på 1700-talet. Men ibland blir det som det blir och moderna tolkningar måste få vara lite moderna.
  Vad gäller rytmerna i övrigt på min Bellman-cd har jag låtit olika och ibland moderna ljudbilder få ha sitt inflytande på arrangemangen. Det blir mera varierat då. Och här kommer den min jämtländska text till; Tycker du att gravfen…
  Den finns att avnjuta till toner på Spotify: https://open.spotify.com/track/6c8wuaW90jC07YIdun9wGu
Mycket nöje.

Så hæl mæ på

Så hæl mæ på å skynn oss för
å hinne ahllt som ske vål gjort
då står’n der lugn å bryn på lin
å sæn så går e fort
å derför ske du int fånder
på om du ha hell int ha ti
för ha du råkt e fin e stårs
så ge de ’sta å fri

Tyckje du att grava e för djup
lett a væ, å ta n rektun sup
tar du sæn, kanske ein, kanske tvo, kanske tri
så känns e bätter ske du si

Du som gett mödes varje dag
och nästan te du styp ikull
snært ha dom greve grava di
å du ligg nedi mulln
å du som bral å ackorder
å skryt å skrävul å tycks væ
snært sväng e in n svårt n bil
å du gett fale mæ

Tyckje du att grava …

Å du som sammul pæningan
fast skafferie dett e tomt
tror du att rikedomen den
ske rädd de når han kom
å du som lev om, stöj och höj
beter de som n rektun tull
lett glase stå å fli de heim
innan du vål för full

Tyckje du att grava …

Å du som går mæ håva den
å låssas væ nån samarit
det verka som du ha glömt bort
våffer du komme hit
å du som så sinnu på
föräldran din och hur dom va
man e på tura mest mæett
Ske dæ væ nå å ha?

Tyckje du att grava …

Å du som sprätt på å marscher
de blaga skært ta knoppom din
å du som ligg å drar de jämt
långt i på aftansin
å du som tycks de væ så klok
fast du int e nå innafeit
å skek på huvvu när nån æn
berätt om vå han veit

Tyckje du att grava …

Å du som lism å gjær de te
man prata skit om grænnan din
kaniffel ahllt du hör å sir
å bære sitt å flin
som håll de fram så fort nån bjö
å drick te flaska, hu vål tom
man aldrig ha mæ de nå sjælv
Vå säg du når han kom?

Tyckje du att grava …

Å du som int ha skåle för
han som ha fyhllt på glase dett
int bære ein gång uttan fleir
Vå e dæ för e sätt?!
Man, jaga ut n tökken ein
å ge’n n omgång te han fer
ikull å kliv n opp igjænn
så ge’n n omgång te!

Tyckje du att grava …

Å du som sitt bortsinn me nu
du veit att reisa ha e shlut
man vill du fale me e tag
så tar mæ oss n sup
Man först så gett mæ tack för oss
värdinna, ahllt hu baug oss på
å döyr man int kom mæ tebaks
de gett dæ fell förstå!

Tyckje du att grava …

  Mæ råkes


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar