Pages

onsdag 29 juni 2016

Cara och Eamon – hon bodde på fel ställe, han föddes på rätt ställe

Året är 1916. Den 24 april. Måndagen i påskveckan, som i kristna sammanhang brukar kallas blåmåndagen.
  Alannah Mallone går med sin ovanligt intelligenta femåriga dotter Cara förbi huvudpostkontoret i Dublin.
  Till sin förvåning får hon där på trappan se revolutionären Patraic Pearse läsa upp en proklamation i vilken staten Irlands frihet deklarerades.
  Hon förstår ingenting. Vad är detta för påhitt?
  Alannah har ingen möjlighet att förklara för sin dotter vad Pearse är ute efter eller vad han pratar om.
  Hon förstår inte att mer än 1600 revolutionärer denna dag har ockuperat sex byggnader i centrala Dublin för att där med våld skapa den fria republiken Irland.
Och detta samtidigt som över 200000 irländska söner och döttrar befinner sig i Frankrike och Belgien för att hjälpa England och dess allierade i kriget mot Tyskland.
  Visst har Alannah hört talas om att det finns strömningar i Irland som vill ha ett fritt Irland, men hon och många med henne har inte funnit frågan så angelägen. Speciellt inte nu när det stora kriget, första världskriget, utkämpas nere på kontinenten.
  Alannah blir under upproret tillsamman med sin man, Senan, dottern Cara och deras två andra barn brutalt nermejade av de brittiska styrkorna, när de på onsdagen, två dagar senare, försöker fly ut från det inringade området där de av en ren händelse råkar bo.
  Och Cara som är ett så intelligent barn, som tillskrivits så goda framtidsutsikter.

En av upprorsledarna inne i postkontoret är Eamon De Valera.
  Hans ursprung är dunkelt. Det påstås att han har en cubansk far och att hans mor är irländska. Men ingen vet med bestämdhet. Han är i alla fall en amerikansk medborgare som 1907 skickats till Irland för att studera.
  Han utbildar sig till lärare i matematik, men blir också tidigt engagerad i Irlands frigörelse från det engelska styret. Han blir också en av ledarna för påskupproret.
  Efter en veckas uppror står dock den engelska armén som segrare.
  Upprorsledarna arkebuseras på löpande band och många av dem som deltagit eller råkat bo inom det inringade området interneras.
  De Valeras dödsstraff omvandlas dock, på grund av hans amerikanska medborgarskap, till livstids fängelse, något som han redan ett år senare får amnesti ifrån.
  Han fortsätter kampen mot engelsmännen och 1918 bildar han självständighetspartiet Sinn Féin, vilket leder till att han åter hamnar i fängelse.
  Han lyckas fly till sitt hemland USA, men redan 1920 återvänder han till Irland.
  1921 utropas han till president när republiken bildas, men han accepterar inte att inte hela Irland blir fritt från England och ett två års längt inbördeskrig för att få detta till stånd tar vid. Republikanerna besegras dock och de Valera hamnar på nytt i fängelse.
  Efter hans sista ettåriga fängelsetid fortsätter han att på legal väg kämpa för att göra Irland så självständigt gentemot England som möjligt.
  Han får under olika perioder olika ministerposter i regeringen och 1932 väljs han till premiärminister, något som bland annat leder till att han avskaffar den tro- och huldhetsed som svurits mot den engelska monarken.
  1937 ser han till att iriskan blir landets första språk trots att 80 % av irländarna i första hand pratar engelska. Det är alltså honom man kan tacka för att alla officiella skyltar i dagens Irland skrivs på både iriska och engelska och att iriskan har den status den har.
  Under resten av sitt liv fram till sin död 1975 är han fortsatt politiskt aktiv och innehar under flera omgångar premiärministerposten.

  Den intelligenta dottern Cara. 
  Amerikanen Eamon.
  Två öden.
  Hade inte Eamon varit amerikansk medborgare hade han arkebuserats 1916. De iriska skyltarna som man i dag överallt ser på Irland hade troligtvis inte funnits. Det iriska språket hade troligtvis haft en mycket sämre ställning på Irland
  Hade inte den ovanligt intelligenta Cara varit dotter till en familj som bodde innanför de avspärrningar som den brittiska armén satte upp under påskupproret, hade hon överlevt och kanske blivit professor i kemi eller fysik. 
  Kanske hade hon fått nobelpriset i något av dessa ämnen.
  Kanske hade hon blivit författare och fått nobelpriset i litteratur.  
  Kanske hade hon blivit en förkämpe för iriskan, blivit inrikesminister och sett till att skyltarna i Irland i första hand skrivits på iriska.


  Mæ råkes

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar